“Dziesmu skola”

 

Muzikālā projekta mērķis ir radīt pirmsskolas vecuma bērnu Sadziedāšanās svētkus „Dziesmu skola”, veicinot starpnovadu radošu un muzikālu sadarbību. Visi koncerta dalībnieki apgūst muzikālā projekta „Dziesmu skola” repertuāru – komponistes Daigas Rūtenbergas oriģināldziesmas bērniem. Koncertprogrammas laikā katrā PII (pirmsskolas izglītības iestādē) bērniem dota iespēja attīstīt savas muzikālās prasmes un iemaņas dziedot, skandējot tekstu, ritmizējot un spēlējot dažādus mūzikas instrumentus. Projekta ietvaros tiek attīstītas pirmsskolas vecuma bērnu kolektīvās muzicēšanas prasmes, lai viņi vēlāk iekļautos skolu ansambļos, koros un orķestros. Apgūstot repertuāru, „Dziesmu skolas” ap 700 dalībnieku tiekas I Sadziedāšanās svētkos 2011.gada 3.maijā.

Komponiste: Daiga Rūtenberga
Soliste: Baiba Veismane-Rezonga
Dzeja: Dažādi
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņi
Ilgums: 1 h 30 min

Repertuārs:
„No saules mācies” (Viks)
„Dziesmiņa par mākonīšiem” (L.Briedis)
„Ai, kā patīk…” (M.Laukmane)
„Darām visi reizē!” (D.Rūtenberga)
„Sapņu zeme” (O.Buličeva)
„Mana mīļa māmuliņa” (latviešu tautasdziesma)
 „Vēja bērni” (H.Feldmanis)

Uzaicini “Dziesmu skolu” ciemos pie sevis!

© 2012 Dziesmuskola