Baiba Veismane – Rezonga

 

Baibas Veismanes-Rezongas radošā un profesionālā darbība saistīta ar mūziku. Viņa absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot profesionālo maģistra grādu mūzikas pedagoģijā. Baiba bijusi kora klases vokālā pedagoģe Talsu mūzikas skolā un izveidojusi Talsu Valsts ģimnāzijas jaukto kori.

Viņas skanīgais soprāns guvis klausītāju atzinību daudzos jo daudzos koncertos ne tikai Talsos, bet arī IX Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos un ārvalstīs.

Baibas pedagoģiskās dotības spilgti izpaudušās vairāku gadu garumā organizējot jauno vokālistu konkursus “Cālis” un “Gailis”.

Baibas radoši muzikālā darbība auga plašumā, uzsākot sadarbību ar komponisti Daigu Rūtenbergu, kuras sacerētās dziesmas iedvesmoja daudzus muzikālos projektus – monoizrādes “TU…” un “Uz balta stara!”, kā arī visplašāk izskanējušo projektu pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem “Dziesmu skola”.

2012.gadā Baiba izveidojusi privātu vokālās mūzikas studiju “Dziesmu skola”, kurā dažādu vecumu dziedāt gribētāji var apgūt vokālās iemaņas kā solo mākslinieki vai muzicēt ansambļos, piedalīties mūzikas un mākslas meistarklasēs, kā arī mācīties spēlēt neparastus mūzikas instrumentus.

Baibas vadībā tapušas iedvesmojošas skolēnu muzikālās izrādes “Meža gulbji” un “Mazais ganiņš”, “MŪSU Mūzikas skaņas” un “Muzikālā multeņu pasaule”. 2014. gada lielākais muzikālais projekts – U. Marhilēviča un G. Rača dziesmu cikls “Gaismas atgriešanās”, kopā ar solistiem – Martu Ritovu, Jāni Upleju, Henrietu Hincenbergu, pie klavierēm komponists Uldis Marhilēvičs. 2015 gadā izskaņā tapusi skaista Ziemassvētku koncertprogramma “Ticēsi vai nē…” ( ar mūzikas studijas ” Dziesmu skola” meiteņu ansambļa dziedātājām). 2016. gadā, kopā ar “Dziesmu skolas” vokālo ansambli “Skanītis”, tapis koncertuzvedums visai ģimenei “Pepijas stāsti…”, kopā ar Latvijā zināmiem aktieriem Karīnu Tatarinovu un Aināru Ančevski. Izsaknējuši “Dziesmu skolas” kuplās un skanīgās komandas veidotie Lielkoncerti ar komponistu Jāni Lūsēnu un viņa pavadošo grupu, kā arī koncertprogrammas ar dzejnieka un komponista Guntaru Raču. 2019. gadā atjaunota koncertprogramma “”Mūzikas skaņas …9 pakalnos”.

Starptautiskā sadarbība – koncertprogramma “Lai vēji kopā mūs sien…” ar zviedru klarnetistu Hansu Dhejni un pianisti Līgu Saulgriezi. Pavasara solo koncerti Zviedrijā ar mūziķiem – Kristina Holm (klavieres), Emma Beskow (čels), Anders Akered (vijole) un kori “Collegium cantorum”.

No 2014. gada decembra, klausītājiem baudāma koncertprogramma “…ziemā”, kurā Baiba, kā dziedātāja muzicē kopā ar Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestri vai stīgu kvartetu. Turpmāk tapušas un vēl joprojām klausītāju sirdis priecē kamermūzikas koncertprogrammas “Saki…, kāds Tu vēlies būt!”, “Pasaule – sirds mājas…”, “Baznīca – Tava ceļa bāka…” u.c. programmas, kuras dažādos kamermūzikas sastāvos izskan Latvijas baznīcās un dievnamos.

No 2016.gada 4. janvāra “Dziesmu skola” visus radošos, skanīgos un muzikāli talantīgos bērnus un jauniešus gaidīs savā jaunajā mājvietā – pašā Talsu centrā, Lielajā ielā 2, T/C “Talsu Centrs” 4. stāvā.

“Dziesmu skola” savu 5. muzikālo sezonu uzsākusi jaunā statusā – INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESTĀDE! Tiek pilnveidots un paplašināts piedāvāto nodarbību un programmu klāsts.

 Pievienojies “Dziesmu skolai”!

Baibas Veismanes CV

Darba pieredze

05.05.2012. – šodien
Privātās Intersū izglītības iestādes “Dziesmu skola” vadītāja, vokālā pedagoģe un ansambļu vadītāja. Talsu Valsts ģimnāzijas Jauktā kora diriģente. Pieredze Talsu novada vokālo ansambļu metodiskās apvienības vadībā

16.10.2005. – 2012.g.
Jauktā kora diriģente un vokālās studijas vadītāja Talsu Valsts ģimnāzijā.

01.09.2005 – 31.05.2010.
Kora klases pedagoģe Talsu Mūzikas skolā.

Izglītība

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesionālais maģistra grāds mūzikas pedagoģijā. Pirms tam bakalaura grāds Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un profesionāla muzikālā izglītība Ventspils mūzikas koledžā.

Kursi

2016.g. -

Lekcija – pieredzes apmaiņa “Vokālā mūzikas studija “Dziesmu skola” 10. Latvijas dziedāšanas skolotāju konferencē “Es dziedu!”

10. Latvijas dziedāšanas skolotāju konference “Es dziedu!”

Operdziedātāja, kontrtenora Sergeja Jēgera meistarklase

Vokālista, otorinolaringologa Dr. Dina Sumeraga meistarklase

2015.g.-

Vokālā pedagoga Dr.paed. Edgara Kramiņa meistarklase

Meistarklase “Balss aparāta stiprināšana, trenešāna un vokālā higiēna” (lektors elpas un balss treneris Arturas Burke)

Dubultā meistarklase “Mācām un mācāmies ar sajūtām”  (lektores – klavierspēles un vokālā pedagoģe, studijas “Forte piano” vadītāja Aiva Pundiņa un Mag.psich. Inese Upeniece)

2014.g. -

Pasaules meistarklase “Balss – tava enerģija!” (lektore operdziedātāja, vokālais pedagogs Sonora Vaice).

Dubultā meistarklase “Ritmika – ķermeņa mūzika, dūdele – sirds mūzika” (lekteri deju kustību terapeite, mūzikas pedagoģe mag.art. Dace Kravale un Lietuvas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas, mūzikas menedžmenta un instrumentu spēles pasniedzējs, dūdeles izgudrotājs assoc.prof. Gediminas Ramanauskas )

2013.g. -

Meistarklase “Ritms – muzikalitātes pamatelements!” (lektors sitaminstrumentu mūziķis, pedagogs Aleksandrs Jalaņeckis). Meistarklase “Muzicēšana vokālajā ansamblī” (lektore JVLMA skolotāju katedras vadītāja, kordiriģente Liene Batņa). Meistarklase – “Mūzikas mācīšana un mācīšanās” (lektore JVLMA Skolotāju katedras lektore Irēna Nelsone).

2012.g. -

Meistarklase “Tava balss – vērtība!” (lektors ārsts otorinolaringologs Dins Sumerags).Meistarklase “Dziedāsim…” (lektore vokālā pedagoģe Inese Ramancāne). Meistaklase “Muzicēsim daudzveidīgāk!” (lektore JVLMA skolotāju katedras vadītāja, kordiriģente Liene Batņa).
2010.g. – Meistarklase “Vokālais darbs ar zēnu balsīm – balss mutācija”.
2009.g. – Meistarklase “Karla Orfa metodikas vēsture praksē un literatūrā”.
2008.g. – Meistarklase “Vokālā mūzika – kora klase”.
2007.g. – Meistarklase “Radoši muzikālās spēles ritma izjūtas attīstīšanai un nostiprināšanai”.
2006. g. – Meistarklase “Mūsdienu ritma meistarklases”

2005.g. – Meistarklase “Senās mūzikas stilistika un interpretācija, romantisma laikmeta mūzikas stilistika un interpretācija”:
XX gadsimta mūzikas stilistika un interpretācija,
Skatuves runas pamatprincipi,
Kustību terapija,
Balss skanējuma medicīniskie aspekti,
Jaunumu mūsdienu skaņu tehnoloģijas,
Vokālā darba metodika – meistarklases,
Mūzikas stilistika, interpretācija – meistarklases.

Diplomi, atzinības raksti

2016.g. – audzēkņu sasniegumi -

Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu jauno vokālistu konkursā 1. vieta – Rūta Zaure un 3. vieta (7-9 g.v.), 1. vieta – Agneta Ratniece (10-12 g.v.).

2015.g. – audzēkņu sasniegumi -

I Talsu Starptautiskais akadēmiskās dziedāšanas un ansambļu konkurss – solistam Mikum Krastiņam, vokālajam meiteņu ansamblim un ansamblim “Skanītis” 2. vieta. Ansamblis “Skanītis” ieguvis arī žurijas specbalvu par radošāko priekšnesumu.

2014.g. Talsu novada titula “Gada izglītības darbinieks” ieguvēja

2014.g. – audzēkņu sasniegumi -

1. vieta Talsu novada jauno vokālistu konkursā “9 pakalnu balsis 2014″
3 finālistes jauniešu vokālistu konkursā “Nots”

2013. g. – audzēkņu sasniegumi -

I pakāpe vokālajās mūzikas konkursā “Balsis”.
1. vietas diploms – vokālistu konkursā “Gailis 2013″ (Talsu novads)

2. vietas diploms – vokālistu konkursos “Gailēns(Talsu novads), “Pērļu lietus” (Liepāja).

3. vietas diploms – vokālistu konkursā “Pērļu lietus” (Liepāja), starptautiskā vokālistu konkursā “Tonis, pustonis”

2012.g.
I. vietas diploms Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadu mazo vokālistu konkursā „Gailēns 2012”.
I pakāpes diploms Talsu, Rojas, Dundagas jaukto koru skatē.

2011.g.
Pateicība par koncertprogrammas sagatavošanu un piedalīšanos Kārļa Ferdinanda Amendas VII Mūzikas svētkos.
Pateicība par ieguldīto darbu dalībai Starptautiskajā bērnu un jauniešu muzikālajā festivālā „Saules lietus Latgalē”.
Pateicības raksts par piedalīšanos jauniešu deju kolektīvu un koru festivālā „Mēs un draugi”

2010.g.
I pakāpes diploms Talsu novada skolu jaukto koru skatē.
I pakāpes diploms X Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētku jaukto koru skatē.
I pakāpes diploms X Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētku 5. – 9. klašu koru skatē

2009.g.
I pakāpes diploms Talsu novada skolu jaukto koru skatē.
II pakāpes diploms Talsu novada skolu 5. – 9. klašu koru skatē.

2008.g.
II pakāpes diploms XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku koru skatē.
Pateicība par radošu līdzdalību svētku koncertā „Tu esi Latvija”.
Pateicības raksts par audzēkņu sagatavošanu Valsts konkursā – festivālā dziedāšanā

2007.g.
Atzinības raksts par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus Talsu rajona vokālās mūzikas konkursā „Balsis”.
I pakāpes diploms Talsu rajona vokālās mūzikas konkursā „Balsis”.
I pakāpes diploms Talsu rajona koru skatē.
Pateicība par kora vadību Pasaules Latviešu ģimeņu 34. nometnē.

2006.g.
II pakāpes diploms Talsu rajona koru skatē.

2005.g.
I pakāpes atzinība skolu muzikālajā konkursā „Do, re, mi”.
II vietas diploms Talsu rajona jaukto koru skatē.
I pakāpes diploms IX Skolu Jauniešu Dziesmu un Deju svētku skatē

2004.g.
Pateicība par dalību 4. Starptautiskajā jauniešu koru festivālā Valmierā.

Koncertdarbība
2015.g.

Kamermūzikas koncertprogramma “Pasaule – sirds mājas…” (vijole – Anda Kostanda, klavieres, ērģeles Sandra Kārkliņa)

Ziemas koncertprogramma “Saki, kāds Tu vēlies būt…” (soprāns – Baiba Veismane-Rezonga, baritons – Niks Freimanis, vijole – Anda Kostanda, ērģeles, klavieres – Sandra Kārkliņa)

No 2014. gada decembra, klausītājiem baudāma koncertprogramma “…ziemā”, kurā Baiba, kā dziedātāja muzicē kopā ar Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestri vai stīgu kvartetu.

Šī gada lielākais muzikālais projekts – U. Marhilēviča un G. Rača dziesmu cikls “Gaismas atgriešanās”, kopā ar solistiem – Martu Ritovu, Jāni Upleju, Henrietu Hincenbergu, pie klavierēm komponists Uldis Marhilēvičs.

Starptautiska muzikālā sadarbība ar māksliniekiem no Zviedrijas – Hansu Dhejne (klarnete), Kristina Holm (klavieres), Emma Beskow (čels), Anders Akared (vijole). Pavasara solo koncerti Zviedrijas baznīcās, muižās un sociālajos namos.

Muzikāls deju lieluzvedums “Rūdolfa smaids” Talsu Sauleskalnā. Uzvedumā piedalās – vairāk kā 200 dejotāji no Talsu, Dundagas un saldus novadiem, Talsu pūtēju orķestris “Talsi” (vad. Raitis Rērihs), “Mirage Jazz” orķestris (vad. Lauris Amantovs), aktieri – Marija Bērziņa, Gints Andžāns, Ģirts Liuziniks un dziedošie jaunieši Baibas Veismanes – Rezongas vadībā. Deju lieuzveduma mākslinieciskā vadītāja Lita Freimane, režisore – Marija Bērziņa.

2013.g.

Starptautiska muzikālā sadarbība ar Hansu Dhejne (klarnete, Zviedrija) – koncertprogramma “Lai vēji kopā mūs sien…” Latvijā un Zviedrijā. Programmas pianistes – Līga Saulgrieze (Kuldīga, Latvija) un Kristīna Holms (Stokholma, Zviedrija).

Muzikālā sadarbība ar komponisti Daigu Rūtenbergu (pianiste, komponiste, Latvija) – koncertprogrammas “Tu…”, “Dod spārniem brīvību…” un “Uz balta stara!” (ar dzejnieci Maiju Laukmani).

Koncertprogramma “MŪSU Mūzikas skaņas” (mūzikas studijas “Dziesmu skola” vokālais ansamblis “Skanis” un solisti, komponists Ričards Rodžers un Oskars Hammeršteins (atdzejojis Guntars Račs).

Koncertprogramma visai ģimenei “Muzikālā multeņu pasaule…” (mūzikas studijas “Dziesmu skola” vokālais ansamblis “Skanītis”, solisti, kvartets un zvanu ansamblis).

2012.g.
Talsu, Rojas, Dundaga un Mērsraga novada mazo vokālistu konkurss „Cālis” un „Gailis”.
Daigas Rūtenbergas un Baibas Veismanes-Rezongas muzikālā projekta „Dziesmu skola” II gads.
Koncerti pilsētā un novadā.

2011.g.
Kurzemes Dziesmu diena ( A.Jurjāna kantāte simfoniskajam orķestrim, korim un solistam „Tēvijai”, virsdiriģents Gints Ceplenieks).
Talsu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis” un „Gailis”.
Daigas Rūtenbergas un Baibas Veismanes-Rezongas muzikālā projekta „Dziesmu skola” I gads.

2010.g.
Pastendes pamatskolas 75. gadu jubilejas koncerts – salidojums.
Koncerti pilsētā un novadā.
Talsu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis” un „Gailis”.

2009.g.
Rīgas Vīru kora „Absolventi” 50 gadu jubileja ( A.Jurjāna kantāte simfoniskajam orķestrim, korim un solistam „Tēvijai”, diriģents Arvīds Platpers).
Koncerti pilsētā un novadā.
Talsu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis” un „Gailis”.

2008.g.
Talsu novada Pastendes 720. gadu jubilejas svētku koncerts.
Koncerti ar Talsu pūtēju orķestri.

2007.g.
Talsu pilsētas dienai veltīts koncerts „Talsiem un pasaulei”.
Koncerts „Sirds atkušņi” (Talsu pūtēju orķestris, Rihards Zaļupe, Oskars un Raimonds Petrauski).
Egona Valtera autorkoncerts.
Talsu Mūzikas skolas ansambļu koncerts.
Talsu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis” un „Gailis”.

2006.g.
R. Paula, A. Kronenberga muzikāla izrāde „Mazais ganiņš”.
Talsu deju kolektīva „Kurši” 25. gadu jubileja.
2. Zēnu koru saiets „Zaļā bumba”.
Valsts ģimnāziju 10. gadu jubilejas koncerts.
Talsu novada mazo vokālistu konkurss „Cālis”.
Pieminekļa čekas upuriem atklāšanas.
Talsu novada Skolu koru Dziesmu svētki Sauleskalnā.
Talsu Ev. Lut. Baznīcas kora 10. gadu jubilejas koncerts

2005.g.
Talsu Mūzikas skolas 50 gadu jubilejas koncerts.
Talsu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubilejas salidojums – koncerts.
IX Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerts (A.Jurjāna kantāte simfoniskajam orķestrim, korim un solistam „Tēvijai”, virsdiriģents Arvīds Platpers).

2004.g.
Koncerti pilsētā, novadā.

2003.g.
Koncerti ar Vidzemes Kamerorķestri (Andra Veismaņa vadībā) un kontrtenoru Sergeju Jēgeru.
Koru konkurss Londonā (Grand Prix).

2002.g.
Koncerti ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas kori
Koncerti pilsētā, novadā.

2001.g.
R. Paula, M. Zālītes koncertizrāde „Meža gulbji” Saulkrastos (Vidzemes apvienotie kori, diriģents Arvīds Platpers, pie klavierēm – Maestro Raimonds Pauls).

2000.g.
Koru konkurss Londonā.
Koncerti ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas kori.

© 2012 Dziesmuskola