”Dziesmu skolas” Sētā

 

“Dziesmu skolas” Sētā turpina iepriekšējā gadā labi iesākto. II Sadziedāšanās svētkos 2012.gada 20.aprīlī piedalās ap 770 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi, kuri apguvuši projekta „Dziesmu skola” II Sadziedāšanās svētku repertuāru un piedalījušies radoši interaktīvajā nodarbībā Daigas Rūtenbergas un Baibas Veismanes-Rezongas vadībā. Visi koncerta dalībnieki apgūst muzikālā projekta „Dziesmu skola” repertuāru – komponistes Daigas Rūtenbergas oriģināldziesmas bērniem. Koncertprogrammas laikā katrā PII (pirmsskolas izglītības iestādē) bērniem dota iespēja attīstīt savas muzikālās prasmes un iemaņas. Sadziedāšanās svētki veicina pirmsskolas vecuma bērnu kolektīvās muzicēšanas attīstību, spēj ieinteresēt un attīstīt bērnu prasmi dziedāt korī.

Komponiste: Daiga Rūtenberga
Soliste: Baiba Veismane-Rezonga
Dzeja: Dažādi
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņi
Ilgums: 1 h, 30 min

Repertuārs:

Himna „Dziesmu skola” (M.Laukmane)
„Latvija” (D.Lepere)
„S un Z mežģīs” (I.Aizkalniete)
„Žirafe” (D.Lepere)
„Kaķpēdiņas” (I.Aizkalniete)
„Mākonis” (H.Feldmanis )
„Saule – zelta poga” (K.Kristberga)
„Re, tā!” (I.Krišāne)
„Paraudziņš” (U.Poršāns)

Uzaicini “Dziesmu skolu” ciemos pie sevis!

© 2012 Dziesmuskola